Nieuws

Voortgang programma ID3AS

Status project ID3AS     

ID3AS loopt formeel nu anderhalf jaar. We zijn, wat de Hanze betreft, op de helft. Aan de Nederlandse kant zijn in die tijd 5 consortia gebouwd, bestaande uit l 16 MKB bedrijven, 3 kennisinstellingen en launching customers uit Nederland en soms ook uit Duitsland. Een zesde consortium is in oprichting. Of het laatste consortium binnen ID3AS aan de slag kan, is nog even spannend omdat we het plafond van ons budget bijna hebben bereikt. Binnen de subsidie aan Nederlandse zijde is nog geld beschikbaar voor grote bedrijven en andere kennisinstellingen. Maar de vragen voor ondersteuning komen niet uit die hoek. Het zijn vooral MKB bedrijven met hele verschillende vragen die we aan elkaar hebben kunnen verbinden. Ze kunnen elkaar aanvullen om te komen tot een innovatie.  We zullen dan ook proberen budget naar die doelgroep te verschuiven. Mocht het zesde consortium niet binnen ID3AS aan de slag kunnen, dan hopen we ze te kunnen begeleiden naar een andere vorm van ondersteuning.

Met wie werkt ID3AS samen?

ID3AS werkt ondertussen nauw samen met de Innovatie Werkplaats Ondernemen met Techniek in Assen. Verschillende bedrijven binnen de ID3AS projecten zijn ook actief binnen de IWP en de eerste twee evenementen zijn samen georganiseerd. In december heeft de eerste ID3AS meet-up plaatsgevonden waar alle bedrijven, die aan ID3AS zijn verbonden, aanwezig waren. Hier zijn  nieuwe relaties tussen de consortia ontstaan en heeft iedereen zijn kennis over Intellectueel eigendom, bij samenwerking met meerdere bedrijven en kennisinstellingen, kunnen ophalen.

De meet-up was een groot succes. Een volgende keer willen we de meet-up uitbreiden met de ID3AS consortia aan Duitse zijde en met bedrijven uit het netwerk van de IWP.

Binnenkort vindt de eerste inhoudelijke sessie plaats, georganiseerd door de IWP, ID3AS, Tauw bv. en Ik ben Drents Ondernemer. Deze sessie gaat over hittestress en omgevingswarmte. We hopen  ondernemers te inspireren het onderwerp op te pakken voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten.

Studentengroepen binnen ID3AS

In bijna alle projecten zijn al 1 of meer studentengroepen met hun begeleidende docenten actief geweest.

 • Soms is het even wennen, omdat de ondernemers staan te springen om resultaat, zodat ze zo snel mogelijk naar de markt kunnen.
 • Soms blijkt uit de technologie scan of de business case dat er al veel concurrerende producten op de markt zijn, of dat de potentiële afzetmarkt kleiner is dan verwacht. Op dat moment is het even slikken en moeten we het project bijstellen om door te kunnen gaan.
 • Soms wijzigt de projectopdracht gedurende de periode dat studenten er aan werken, wat nogal wat flexibiliteit van zowel docenten als studenten vereist
 • En soms zien studenten ineens zelf een kans om te gaan ondernemen met het resultaat. En daar zijn de consortia dan niet blij mee. Daarom zijn we de intellectueel eigendomsrechten bij aanvang van de studenteninzet gaan regelen.

We werken met studenten van Engineering, ICT en IBS. Het zou mooi zijn als deze studenten elkaar leren kennen en in multidisciplinaire teams gaan werken.

EN dat er vanuit andere instituten ook  studenten en hun docenten aansluiten!

Duitse partners?

Het is soms nog lastig om Duitse partners te vinden voor onze consortia. Dit vooral omdat de werkwijze in Duitsland anders is dan in Nederland. Inmiddels werken we, gelukkig naast met Hochschule Osnabrück Lingen, nauw samen met het Alfred Wegener instituut en zijn er verschillende bedrijven waar we mee in gesprek zijn om tot samenwerking te komen. Komend voorjaar gaan we drie van onze projecten presenteren op Forum Produktion 2019 in Nordhorn.

HEAC en AVG spelen ook een rol

Voor verschillende van de projecten hebben we een toetsingsaanvraag ingediend bij de HEAC (Hanze Ethische Advies Commissie). Deze organisatie toetst  of het onderzoek dat we doen waarbij proefpersonen betrokken zijn en/of waar persoonlijke data wordt opgeslagen, op een ethisch verantwoorde manier wordt uitgevoerd en of we handelen volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Social Media

Daarnaast is ID3AS actief op internet. Er is een eigen website, we posten berichten op LinkedIn, Facebook en Twitter. We hebben prachtige posters ontwikkeld om de projecten te presenteren op o.a. de beurzen  en er is nu ook een filmpje dat helder uitlegt wat ID3AS doet.

Samenwerkingen binnen de Hanze

We hebben in samenwerking met een jurist, die in dienst is van de HG, een instrument ontwikkeld om projectleiders en consortia te helpen het gesprek over Intellectueel Eigendom en de mogelijke samenwerkingsvorm na het project op te starten. Deze vragenlijst wordt nu ingezet bij de ID3AS consortia, maar ook D-Health gaat het instrument uitproberen.

Samenvatting

Kortom, ID3AS loopt. We hebben mooie projecten lopen en werken er hard aan deze projecten tot een goed einde te brengen, met als resultaten:

 • dat de meeste consortia een nieuw product naar de markt kunnen gaan brengen,
 • dat het netwerk is uitgebreid en bestendigd, zodat bedrijven ook na ID3AS doorgaan met de ingezette ontwikkelingen,
 • dat de deelnemende bedrijven groeien,
 • dat nieuwe vragen van bedrijven blijvend worden opgepakt via de IWP ondernemen met Techniek,
 • dat er instrumenten zijn ontwikkeld en/of getest voor het samenwerken in consortia binnen IWP’s,
 • dat we meer ervaring hebben in het internationaal samenwerken met onze buren,
 • dat de toegevoegde waarde van het doen van projecten in multidisciplinaire teams van studenten concreet zichtbaar is geworden en beter is geborgd in het onderwijs

Status: 7 februari 2019