Nieuws

Verslag kick-off bijeenkomst ID3AS

Op 18 mei vond de kick-off van het Interreg EDR programma ID3AS plaats. Op de locatie van leadpartner in het programma Institut für Duale Studiengänge (IDS) an der Hochschule Osnabrück werden circa 80 deelnemers ontvangen die o.a. de prolitiek in de regio, 40 bedrijven en 6 kennisinstellingen vertegenwoordigden. De dag werd verzorgd door het IDS en het Instituut of Engineering van de Hanzehogeschool Groningen, sinds april formeel de keypartner van ISD in het programma.

Tijdens de Kick-off zijn bedrijven geïnformeerd over het project, is met politiek (Hr. Sickelmann (Landesbeauftragert fur regionale Landesentwicklung Weser-Ems), Hermann Wessels, (Geschäftsführer INTERREG) Jeroen Hartsuiker (coördinator PA Duitsland/coördinator Europese samenwerking Dtsl) lectoren (Prof. Dr. Ing. Wolfgang Arens Fisscher en Dr. Marco de Vos) en bedrijven (Avics, Sound Appraisal, Kuipers Metall Meppen) gediscussieerd over de doelstellingen en het nut van deze projecten en ID3AS in het bijzonder.

Bedrijven hebben hun ideeën ten aanzien van de sleutelprojecten gepresenteerd (Campus Fryslan, Kicun, Hassink, Heinz groninger, Kumper) waarna in verschillende rondes en subgroepen is gediscussieerd over mogelijke aanpak voor de voorgestelde projecten, cross overs en project overstijgende sensor gerelateerde thema’s. Er was ook ruimte om nieuwe project ideeën in te brengen.

Verschillende bedrijven hebben al afspraken gemaakt voor een follow up. Vanuit het ID3AS programma zal naar aanleiding van deze bijeenkomst vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht om met deze bedrijven tot consortia te kunnen komen waarin projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Bedrijven kunnen ook in een later stadium lid worden van het netwerk, aanhaken bij lopende projecten of nieuwe projecten inbrengen.