Nieuws

De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hochschule Osnabruck Lingen, Instituut for Duale Studiengange en de Hanzehogeschool Groningen, het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica mogelijk gemaakt.

Veldtesten bij BuildinG voor het SensEQuake project: een andere tak van sport

Liquefaction is een verschijnsel waarbij grond bij trillingen van een bepaalde kracht plotseling vloeibaar wordt. Bij aardbevingen kan dat leiden tot aardverschuivingen of het in de grond zakken van gebouwen.

De universteit Bremen test als onderdeel van het SensEQuake project een instrument waarmee de gevoeligheid van grond voor liquefaction bepaald kan worden.

Dit heeft vooraf veel vooronderzoek gevergd:

– Overleg met kadaster en Enexis over kabels en leidingen op testlocatie,

– Overleg met facilitair bedrijf over aanrijroutes van de truck

– Contact met Veiligheidsregio over Duitse richtlijnen voor grensoverschrijdend verkeer

– En de natuur is ook van belang, want er was nog de vraag of de haas die het grasveld gebruikt wellicht ook jonkies heeft.

Voor het onderwijs is dit een mooi voorbeeld dat praktijkgericht onderzoek zo divers kan zijn.

Inmiddels zijn alle partijen akkoord gegaan. Dit betekent dat we op 15 juni ‘de grond in’ gaan!

Archief

Delen

Share on linkedin
Share on twitter