Projecten

Systeem voor een effectief landbouwkundig gebruik van gier

Het waarborgen van een betrouwbare en adequate stikstofvoorziening van agrarische oppervlakken heeft een hoge prioriteit met het oog op het realiseren van rendabele oogstopbrengsten. Daartoe worden organische meststoffen, zoals gier, vaak gebruikt ter bemesting van agrarische oppervlakken in de landbouw. De substantie heeft echter viscose eigenschappen die het transport via de leidingen in de gierwagen bemoeilijken. Een systematische controle van de gierwagenbemesting is dan ook van doorslaggevend belang. Het doel van het systeem is het waarborgen van de doorstroming van organische agrarische meststoffen uit de gierwagen tot aan de verspreiding over het oppervlak in de gewenste hoeveelheden.