Nieuws

De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hochschule Osnabruck Lingen, Instituut for Duale Studiengange en de Hanzehogeschool Groningen, het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica mogelijk gemaakt.

Succesvolle demo SensEQuake

Geslaagde demo brengt het SensEQuake project weer een stap verder. Maandag 18 mei heeft het SensEQuake-projectteam een online demonstratie gegeven van de vorderingen van het project. De demo was met name bedoeld om medewerkers van de Veiligheidsregio Groningen een beeld te geven van het systeem dat wordt ontwikkeld.

SensEQuake is opgezet om ten tijde van een aardbeving de crisismanagers sneller en beter van informatie te voorzien over de plekken waar de grootste risico’s zijn en kans op (grote) schade. De VRG-medewerkers zien een duidelijke meerwaarde in het systeem, ze kunnen sneller de hulpdiensten naar de juiste plek toe sturen.

SensEQuake is een project uit het INTERREG V A – ID3AS-programma en wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool (NoorderRuimte en Engineering), NHL Stenden en StabiAlert in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen en de universiteit van Bremen.

Archief

Delen

Share on linkedin
Share on twitter