Nieuws

Smart Indoor Climate systeem verder ontwikkeld gebruikmakend van kunstmatige intelligentie.

Het Smart Indoor Climate systeem is gebouwd door Ultraware en Sinewave met steun vanuit het ID3AS programma en de Hanzehogeschool Groningen., Voor de doorontwikkeling bestond altijd al de wens om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (KI). Het uiteindelijke doel: een Smart Indoor Climate systeem dat zichzelf kan inregelen.

Binnen het KI-AGIL programma[1] is een deel van deze wens tot vervulling gekomen. Ultraware heeft met ondersteuning van de Hanzehogeschool Groningen een CO2 algoritme ontwikkeld waarmee het CO2 niveau in een ruimte gebalanceerd wordt. Tegelijkertijd wordt het niveau van ventileren geoptimaliseerd. Het gevolg hiervan is dat het systeem naast een gezonder binnenklimaat ook energiebesparing oplevert. Op dit moment wordt de ventilatie binnen alle ruimtes in het Ultraware gebouw al aangestuurd met het CO2 algoritme. Op basis van een profiel kan daarbij worden gekozen voor optimaal comfort of energiebesparing; tegen het einde van een werkdag is de CO2 waarde misschien minder belangrijk dan midden op de dag.

De ontwikkeling van het algoritme is zover dat het in een volgend pand ingezet kan worden. Op basis van een aantal indicatoren kan het systeem in elk ander gebouw per ruimte gefinetuned worden en kan het systeem daarna zichzelf verder inregelen.

Natuurlijk bestaan er nog wensen om deze toepassing te verbeteren, zoals

  • Het toevoegen van een signaalfunctie voor als er iets niet goed lijkt te gaan zoals het niet goed functioneren van een sensor of als er een bijzonder evenement plaatsvindt
  • Het kwantificeren van de prestaties van het systeem
  • Automatische kallibratie van sensoren
  • De relatieve prijs van energie meenemen in het model

KI-Agil is een project waarin MKB-bedrijven samen met experts van de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Osnabrück Lingen werken aan innovaties met kunstmatige intelligentie. De bedrijven ontwikkelen zo hun gewenste AI-project.  De hogescholen toetsen kun kennis en werkwijze binnen deze projecten om deze kennis vervolgens beschikbaar te maken voor andere MKB-bedrijven die aan de slag willen met KI. Het gaat daarbij zowel over data en het ontwikkelen van algoritmes als het business potentieel van de toepassing, juridische en ethische checks van de innovatie en implementatie in de organisatie. Denk daarbij aan gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.


[1] www.AI4MKB.org