Nieuws

Samenwerking met Innovatiewerkplaats Assen

Het INTERREG-programma ID3AS inventariseert o.a. welke vragen er leven bij bedrijven en organisaties in de regio. Deze input is van belang voor de Innovatiewerkplaats Assen: Ondernemen met techniek, voor het inrichten van het onderzoeksprogramma van de IWP. Zowel de IWP als ID3AS richten zich op samenbrengen van bedrijven, het versterken van de innovatiekracht en het creëren van een open netwerk.

Wat is het onderscheid tussen de twee projecten? · ID3AS richt zich op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen, waarbij concrete problemen/vraagstellingen m.b.v. consortia van bedrijven en kennisinstellingen worden opgepakt. · IWP Assen faciliteert en is de plek waar regionale en lokale bedrijven terecht kunnen met hun innovatievragen. Samen met studenten en docenten/onderzoekers uit het hbo en mbo worden de vragen opgepakt in een omgeving met engineering-faciliteiten.

De bijgevoegde folder geeft de wijze waarop beide projecten werken weer: het zoeken van gemeenschappelijke belangen van bedrijven, onderwijs en onderzoek, om vervolgens in co-creatie te komen tot oplossingen en daarmee tot nieuwe producten, diensten en business.