Nieuws

Persbericht inspiratiebijeenkomst Assen ‘Some like it hot’

Persbericht

Organisatie: Hanzehogeschool Groningen, Innovatiewerkplaats Assen, ID3AS, Tauw en Ik ben Drents Ondernemer

 “Some like it hot”: verhitte gespreksstof tijdens eerste bijeenkomst Assen Innovatief

De eerste bijeenkomst van Assen Innovatief, die op 12 Februari in het Drenthe College werd gehouden met het onderwerp “Hittestress en omgevingswarmte”, resulteerde in een drietal verrassende voordrachten en tal van innovatieve ideeën voor samenwerking in de toekomst. Eén ding kwam duidelijk naar voren: in het noorden van Nederland is er meer dan voldoende potentieel om te kunnen sturen op een toekomst, waarin we de klimaatsverandering in ons voordeel kunnen omdraaien.

Boontjes van vergeten plant uit de Andes

De eerste spreker, Rob van Haren, (lector Transitie Bio-economie en Art & Sustainability Hanzehogeschool Groningen) verraste het aanwezige publiek door erop te wijzen, dat de klimaatveranderingen weleens compleet andere effecten kunnen hebben dan algemeen wordt aangenomen. De moraal van zijn verhaal: wees voorbereid op het onverwachte, geef nooit op als je een uitmuntend idee hebt en doe er uiteindelijk vooral je voordeel me. Als voorbeeld passeerden een reeks vernieuwende producten uit zijn eigen denktank de revue, waarvan wel de meest bekende de vegetarische slagersproducten zijn, die na een moeizame start nu in vrijwel iedere supermarkt tot het vaste assortiment behoren. Crèmes gemaakt van de van oorsprong Zuid-Amerikaanse Lupineplant, die niet alleen eetbaar is, maar ook uiterst geschikt als cosmeticaproduct, tafels en kleding gemaakt van hennepvezels (minder bewerkelijk en milieuvriendelijker). De inzet van studenten is hierbij van onmisbare waarde, omdat de jonge, frisse breinen in het kader van onderwijsprojecten buiten de gebaande paden leren denken en zo tot prachtige innovatieve oplossingen komen, waar wij met z’n allen baat bij hebben.

Elfstedentocht in badpak

Als tweede spreker  was Simon Bos, Manager omgevingswarmte van Syntraal aan de beurt. Waar we bij het woord riool vooral onze neus optrekken, kan, wat wij door het putje spoelen, prima worden ingezet om huizen en zwembaden te verwarmen. Toekomstmuziek? Het is er allang. In Duitsland wordt al uitgebreid gebruik gemaakt van hitteterugwinning door de warmte van rioolwater en 15% van de warmtebehoefte in Nederland zou eveneens op deze manier kunnen worden ingevuld. Soms vereist deze oplossing de kunst van het omdenken: misschien moeten we de warmte niet naar het zwembad toebrengen, maar het zwembad naar de warmte. Hetzelfde principe geldt voor het scheppen van temperaturen beneden het vriespunt, want het is nu al mogelijk om op grote schaal ijs te produceren met behulp van warmte, die op een ander moment door generatoren wordt opgeslagen. Dat bracht Bos op de Elfstedentocht: die blijft natuurlijk gewoon bestaan. Het verschil met de oorspronkelijke versie is, dat de toeschouwers in de toekomst in badpak het sportieve evenement kunnen aanschouwen.

Paarse vlekken is actie

Arie van der Sluis, Waterambassadeur Fryslân/aanjager Ruimtelijke Adaptatie gemeente Leeuwarden, was de hekkensluiter van het warmte- en klimaatspektakel. Hij liet de aanwezigen zien, hoe we met behulp van een omgevingsstressmap kunnen voorspellen waar de meeste problemen door klimaatveranderingen zullen optreden. De plekken waar we water- of warmteoverlast kunnen verwachten lichten in min of meerder mate paars op: daar is actie aan de orde. Met behulp van deze informatie kunnen gemeenten en provincies in de toekomst weloverwogen keuzes maken voor gebieden, die te maken krijgen met de gevolgen van de opwarming van onze aardbol.

Oproep aan de volgende generatie techneuten

Samenvattend bracht deze uiterst verrassende bijeenkomst de aanwezigen tot de conclusie, dat er technisch gezien nauwelijks grenzen lijken te zijn, maar er een schrijnend tekort is aan geschoold personeel, dat de noodzakelijke technologische veranderingen kan realiseren.

Andere uitdagingen van de toekomst zijn energie- en warmte/koude opslag. Daarnaast zijn technologische oplossingen vaak niet economisch haalbaar op individuele schaal en duren de ontwikkelingen te lang als we ze op grote schaal willen invoeren. De uitdaging is dan ook om lokale initiatieven te realiseren en binnen de wet- en regelgeving mogelijk te maken. Wat zouden we kunnen doen om het opzetten van lokale initiatieven te ondersteunen?

Alle drie punten klinken als een oproep aan het hoger onderwijs in samenwerking met bedrijven! En daar komt Innovatiewerkplaats Assen om de hoek kijken. Het idee is om Assen in de nabije toekomst in een bolwerk van technologische innovatieprocessen te transformeren, waar een nieuwe generatie studenten van de Hanze Hogeschool en andere onderwijsinstellingen in samenwerking met het bedrijfsleven die uitdaging aangaat. Om oplossingen te realiseren, die aansluiten op de veranderingen in ons klimaat en onze samenleving in zijn geheel. Hierover zal tijdens de volgende bijeenkomst opnieuw verhit over worden gediscussieerd. Wordt vervolgd…

Geïnteresseerd in de volledige inhoud van de bijeenkomst, ideeën voor de invulling van de volgende bijeenkomst, of wilt u meer weten over het IWP Assen en wat een samenwerking voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met ons op of kom naar de volgende bijeenkomst van Assen Innovatief, georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen (IPW Assen, ID3AS), Ik ben Drents Ondernemer en Tauw: Eti de Vries (e.w.de.vries@pl.hanze.nl) of Joke Bruining (jo.bruining@pl.hanze.nl).

————————————————————————————————————————–

Voor de redactie

Voor verdere informatie, beeldmateriaal of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Eti de Vries of Joke Bruining:

Eti de Vries (Innovatie Werkplaats Assen/Hanzehogeschool Groningen)

Tel: 050-5957400

Email: e.w.de.vries@pl.hanze.nl

of  iwpAssen@org.hanze.nl

Joke Bruining (ID3AS/ Hanzehogeschool Groningen)

Tel: 0623044268

Email: jo.bruining@pl.hanze.nl

of  ID3AS@org.hanze.nl

Website  www.ai4mkb.org

Adresgegevens:

Innovatiewerkplaats Assen

Institute of Engineering/Hanzehogeschool Groningen Industrieweg 34A

9403 AB Assen

www.hanze.nl