Het organiseren van het project

Doelstelling

Een overzicht krijgen van de vaardigheden die nodig zijn voor een AI-ontwikkelproject en in hoeverre die vaardigheden beschikbaar zijn in het eigen project. 

Uitleg

Er zijn veel verschillende disciplines die betrokken kunnen of moeten worden bij het ontwikkelen van AI. De figuren hieronder geven een beeld van een ‘maximaal’ en een ‘minimaal’ team. 

  1. Download de checklist AI-skillset. <link>
  2. Neem de checklist door en vul die met een aantal personen in. Bij voorkeur hebben deze personen verschillende functies of achtergrond. 
  3. Bespreek de gezamenlijke resultaten. Kijk of er consensus is over welke vaardigheden jullie menen te beschikken, welke er nog ontwikkeling vereisen en en welke minder van toepassing zijn voor dit project. 
  4. Bedenk wat je gaat doen met de vaardigheden die belangrijk zijn maar nog ontbreken. Mogelijkheden zijn: opleiden eigen personeel (bv. online opleiding bij instellingen als het LOI, opleiding bij IT Academy Noord Nederland, online MOOCs), ontwikkelen ‘on-the-job’, of inhuren van specifieke expertise. 

Voorbeeld

Tool

test

Tim
Laatste update op: 11 maanden ago

Inhoudsopgave

Table of Contents

Delen