Nieuws

Kick off new ID3AS project SensEQuake (SEQ)

Goed niews.

We zijn verheugd het 6e ID3AS project te mogen verwelkomen; SensEQuake (SEQ).

De kick off van het project SEQ is op 10 juli officieel van start gegaan onder de leiding van Jan Balje, projectleider SEQ samen met Mart Johan Deuzeman,operationeel projectleider en Joke Bruining, programmamanager. Het was een vruchtbare eerste sessie, waarbij de diverse werkpakketgroepen in kaart zijn gebracht, de projectresultaten en de planning voor het komende jaar zijn besproken,. Meer info: SEQ project.