Projecten

KI-AGIL: Arbeitspakket 1, 2 & 3

Voor het INTERREG project KI-Agil worden zes bedrijven in het Duits-Nederlandse grensgebied ondersteund bij de implementatie van AI in hun productie. Maar welke stappen zijn nodig om de technologieën duurzaam in de bedrijven te verankeren? In de komende weken krijgt u een overzicht van de werkpakketten waarmee onze industriële partners zich tijdens het project bezighouden. 

#1: In het eerste werkpakket worden potentiële use-cases bij de partnerbedrijven geïdentificeerd en worden de vereisten voor de technologieën gedefinieerd. Dit vormt de basis voor het AI-conceptontwerp dat de bedrijven aan het begin van het project ontwikkelen in samenwerking met de Hogeschool van Osnabrück en de Hanzehogeschool Groningen. 

Analyse en ontwikkeling van AI-technologieën 

Na de identificatie van AI-toepassingen met een hoog voordeelpotentieel voor de bedrijven in #1, moeten de technologieën, waarmee de toepassingen kunnen gerealiseerd, nu ontwikkeld worden in werkpakket #2. De AI-technologieën moeten zowel een groot commercieel potentieel als een grote maatschappelijke acceptatie hebben. 

Bedrijfsmodellen voor AI-toepassingen 

Werkpakket #3 gaat over potentiële bedrijfsmodellen. De toepassing van AI resulteert in nieuwe, data gestuurde modellen die moeten worden getest op hun commerciële en technische geschiktheid. Het doel op lange termijn is de commercialisering van AI-technologieën te vergemakkelijken.  

Een praktijkgerichte gids zal alle vereisten voor potentiële bedrijfsmodellen samenvatten en in de toekomst als handboek voor het MKB dienen. Werkpakket #3 gaat over potentiële bedrijfsmodellen. De toepassing van AI resulteert in nieuwe, data gestuurde modellen die moeten worden getest op hun economische en technische geschiktheid. Het doel op lange termijn is de commercialisering van AI-technologieën te vergemakkelijken. Een praktijkgerichte gids moet een overzicht geven van alle vereisten voor potentiële bedrijfsmodellen en in de toekomst als handboek voor het MKB dienen.