Nieuws

INTERREG V – KI Agil project: Succesvolle eerste expert sessie bij Ultraware, project partner

KI  Agil’s  eerste  deelproject begon met een expertsessie  bij Ultraware. Het  doel van  de  sessie was om tot een  haalbare  projectdefinitie te komen, die niet  triviaal was . Uiteindelijk is  besloten om ultraware’s  visie op een  volledig zelflerend duurzaam  klimaatbeheersingssysteem  voor  kantoorgebouwen  te  starten  met  een casestudy   op het  gebied van CO2-bestrijding. Binnenkort vinden de expertsessies  plaats met  de  andere  MKB-partners in  het  project,  YourPartner en Groningen  Seaports.  Op basis van de  ervaringen  in  de deelprojecten  ontwikkelen de  experts breed  bruikbare  recepten  op  het  gebied  van business  modelling, data, machine learning,  applicatie-integratie en  verantwoorde  AI. Wynand Alkema, hoogleraar betrokken  bij  het  KI-Agil project gaf een  lezing over The data  science  pipeline:  from  FAIR  to  value. De  kennis uit  deze  lezing  zal  worden  opgenomen  in  het  algemene back-log voor  KI-projecten  voor  mkb ‘s.