Handleiding

Hier vind je de handleiding die je als MKB-er helpt om met AI aan de slag te gaan. De handleiding bevat hulpmiddelen om je te helpen met de verschillende aspecten van AI-ontwikkeling. Het document is nog in opbouw, waarbij successievelijk onderdelen toegevoegd zullen gaan worden.