Nieuws

Geert Jan Geertsema, Docent/praktijkinstructeur bij Elektrotechniek vertelt over zijn betrokkenheid bij het project ID3AS

Beste lezer,

Vanuit technisch oogpunt kijk ik naar de verschillende projecten om mee te denken en advies te geven. Het is ook een kans om te leren werken in verschillende projecten. Ik zie dat de kennis en ervaring opgedaan bij één project weer toegepast kunnen worden bij andere projecten.

Bij de projecten van ID3AS wordt gewerkt met sensoren, waarbij de meetgegevens op een intelligente manier moeten worden verwerkt om vervolgens bepaalde acties te kunnen ondernemen.

Projectvoorbeeld Smart Marine Aquaponics:

In het bassin met vissen wordt de zuurgraad van het water te hoog en deze moet daarom worden bijgestuurd. Dit wordt gedaan met behulp van sensoren.

Het project Smart Marine Aquaponics houdt zich bezig met de ontwikkeling van sensoren, die de toekomst van de voedselproductie vormen.

De projecten, waar ik bij betrokken ben, gaan over concrete toepassing van techniek. Hier moet eerst onderzoek naar gedaan worden om uiteindelijk een werkend systeem te kunnen bouwen.

Tegenwoordig kom je dan al snel uit bij systemen, waarbij ‘The Internet of Things (IoT)’ een rol speelt.

De ervaring die ik binnen ID3AS op doe, levert ook weer genoeg inspiratie op om de vakken, die ik geef, inhoudelijk praktischer vorm te geven.

Verder is de sfeer binnen het ID3AS team erg prettig en informeel, waardoor het een plezier is aan het project te mogen meewerken.

Geert Jan