Jan Balje

Jan heeft veel ervaring met ICT en praktijkgericht onderzoek. Met een opleiding wiskunde heeft Jan altijd in de ICT gewerkt. Als profieleigenaar Software Engineering bij het Instituut voor ICT was hij naast de inhoud verantwoordelijk voor contacten met het werkveld en actief in diverse onderzoeksprojecten (o.a. ITRACT). Als research support officer en later beleidsadviseur onderzoek is hij actief op valorisatie, open science, datamanagement. Als projectleider heeft hij onder andere onderwijsontwikkeling geleid en de ethische commissie van de Hanzehogeschool vorm gegeven. Binnen ID3AS zijn werkzaamheden gericht op het samenbrengen en begeleiden van organisaties rondom innovatie om te komen tot valorisatie.