Nieuws

Een succesvolle en drukbezochte 2de ID3AS MeetUp in de Techhub in Assen

Met een heel blij gevoel kunnen we zeggen dat de 2de ID3AS meetup NL op 28 november een groot succes was. Voor deze meetup was iedereen betrokken bij de projecten die door de Hanze worden begeleid uitgenodigd. Officieel hadden zich 31 mensen online geregistreerd, maar de opkomst bleek, tot onze verrassing, veel groter. We mochten tevens een groot aantal studenten verwelkomen.

Het doel van ID3AS is dat we ondernemers in de Duits-Nederlandse Noordelijke provincies ondersteunen en begeleiden op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen, naast het creëren van een open en innovatief netwerk voor de bedrijven. Deze Meetup droeg daar aan bij door kennisdeling en het leggen van contacten.

Alle bedrijven van het ID3AS Programma waren vertegenwoordigd, naast de kennisinstellingen, studenten, docenten en de Duitse partners. Tijdens de netwerkborrel wist men elkaar goed te vinden en werd er gesproken over ervaringen, kennis en de projecten.

De reacties van de deelnemers op het ID3AS MeetUp NL event waren erg positief.

Het is fijn om te zien hoeveel bedrijven, kennisinstellingen en studenten/docenten inmiddels betrokken zijn bij het ID3AS programma. Een mooi voorbeeld van samenwerking, netwerken, kennisdeling en innovatie.

Paar getallen op een rijtje:

  • ID3AS NL en Duitsland bestaat ondertussen uit ruim 20 projecten; NHL Stenden heeft 2 projecten en Hochschule Osnabrück ca. 11 projecten.

Vanuit de Hanze werken we met:

  • 27 betrokken bedrijven onderverdeeld over 8 verschillende projecten
  • meer dan 20 studentengroepen uit verschillende schools, hogescholen en universiteiten (Engineering, ICT, Facility Management, IBS, verschillende kenniscentra, NHL Stenden, Windesheim, RuG, HS Emden-Leer en misschien binnenkort ook met Van Hall Larenstijn)
  • 5 Duitse partners
  • Docenten uit verschillende schools, die hierbij zijn betrokken
  • Masterstudenten
  • 4 afstudeerders

Het programma bood 3 onderwerpen aan.

De plenaire presentatie werd gedaan door Caroline Wille van het Rijnland Instituut over de cultuurverschillen tussen Duitsland-Nederland. Een interessante en herkenbare presentatie.

Het voorbeeld van de koffie wil ik graag toelichten.

Op welk moment wordt de koffie geserveerd bij het aan gaan van een werkrelatie tussen Duitsers en Nederlanders?

Wij Nederlanders serveren bij elke vergadering cq. gesprek de koffie vooraf. Dat is bij de Duitsers niet vanzelfsprekend. Zij serveren het vaker achteraf om te vieren als de samenwerking een succes was. De achterliggende verklaring is dat Nederland een handelsland is en Duitsland een productieland.

De kern van het verhaal is dat we ons niet hoeven aan te passen. Het gaat erom dat we begrip hebben voor elkaar en de verschillen gaan zien als kracht.

De deelnemers konden vervolgens kiezen uit twee onderwerpen:

Gert Douma sprak over het onderwerp ‘Data Protection and Data Management Plan’. Zijn verhaal zorgde voor een siddering in de zaal. Elke ondernemer zou na moeten denken over datamanagement. Wat betekent dat eigenlijk? Het belang van het onderwerp kwam goed binnen bij de deelnemers.

Adrian Ostwinder heeft gesproken over autonome sensoren, ‘Independent Sensor Systems’. Dat zijn sensoren zonder batterij, die over hun gehele levensduur in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

Vooraf aan de MeetUp was het Seminar Sino Dutch Business Development, waar een aantal van onze projectpartners aan deelnamen.

Dank aan iedereen die hierbij betrokken was en is.