Nieuws

3AM loopt stage bij de nachtzorg

Bij een technische innovatie is het van belang je heel goed te verdiepen in de uiteindelijke gebruikers van de te ontwikkelen product of dienst. Om die reden kregen projectpartners in het 3AM toestemming van de zorgcentrale van Talant om een deel van de nacht mee te lopen met de nachtzorg en de werking van het tweede generatie akoestisch uitluistersysteem zelf te ondervinden. Op basis van verschillende interviews had het projectteam al een goed beeld van de gang van zaken en verbetermogelijkheden van het 2e generatie uitluister system. Zelf meekijken en luisteren bracht toch weer vernieuwde inzichten;

Ook al was het bij alle partners bekend, als eerste viel toch weer op hoe groot het aantal alarmen is en daarmee hoe belangrijk het is de kwaliteit van deze meldingen te verbeteren! Voor verschillende bewoners geldt dat zij de TV of radio zo luid hebben staan dat de akoestische alarmering daar steeds op aanslaat. Na een aantal alarmen worden deze tijdelijk genegeerd omdat er geen informatie over de bewoner hoorbaar is. Negeren van radio geluiden, maar ook van snurken geeft een reductie van het aantal alarmen. Dit kan worden gedaan door de detectiedrempels in deze gevallen op te trekken. Het nadeel daarvan is dat mogelijke andere situaties gemist worden. Reden te meer om op een andere manier bepaalde geluiden te negeren of door te sturen als alarm. Ten aanzien van stemgeluiden van bewoners zou het bijvoorbeeld kunnen helpen het aantal en de aard te kunnen volgen. Alarmering zou dan kunnen volgen na bijvoorbeeld 10 vocalisaties in plaats bij elke vocalisatie. Bij alarmen waarbij er pas na verzameling van meerdere alarmen reden ontstaat om een verplegend personeel te sturen, speelt kennis van de centralist over de bewoners een grote rol. In deze gevallen zou het vernieuwde systeem kunnen helpen bij het turven van het aantal meldingen van een bepaald type.

Al met al een zeer informatieve avond/nacht van waaruit we de eisen aan ons te ontwikkelen product hebben kunnen aanscherpen. Een exercitie die we zeker zullen herhalen en uitbreiden!