Zelflerend & Dynamisch

KI-AGIL

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio.

Over KI-AGIL

In het KI-AGIL project ligt de primaire focus, in samenwerking met MKB-bedrijven, op het ontwikkelen van nieuwe, ‘AI-enabled’, producten en/of diensten. Vanzelfsprekend moet dit, voor de betrokken MKB-ondernemingen, ook een commercieel perspectief met zich meebrengen. Het accent voor de ontwikkeling van nieuwe Businessmodellen ligt binnen het KI-AGIL project echter bij de MKB-onderneming zelf (evenals het zien van voldoende business-perspectief een inschatting van de ondernemer zelf is), en de ontwikkeling daarvan zal buiten de kaders van het huidige KI-AGIL project plaats vinden.  

Meest recent

Doel van het project

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. Het Instituut voor Duale Studies en de Hanzehogeschool Groningen en verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Looptijd project

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hanzehogeschool Groningen mogelijk gemaakt in samenwerking met het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica.

KI-AGIL Team

Het ki-agil team

In samenwerking met